MvE consult staat voor een helder, eenduidig en resultaatgericht traject, waarbij het in de intensieve samenwerking moet ‘klikken’. Onze aanwezigheid is altijd tijdelijk waarbij we altijd streven naar een duurzaam resultaat. MvE consult werkt volgens het principe van zelforganisatie waar het kan en sturing waar nodig. Uw eigen organisatie beschikt over voldoende vaardigheden maar heeft soms een zetje nodig om deze vaardigheden ten volle te benutten. Wij coachen de betrokkenen naar zelfstandigheid. Of het nu gaat om strategieontwikkeling, projectmanagement of het bereiken en evalueren van resultaten. De aanpak is erop gericht dat we niet langer in huis blijven dan strikt noodzakelijk.

De kern van de werkwijze is dat u niet alleen geholpen wordt bij het oplossen van uw probleem. Na afloop zal het probleem oplossend vermogen van uw organisatie zijn vergroot. De werkwijze van uw organisatie, bedrijf of afdeling is immers geen statisch gegeven. Het omgaan met de dynamiek van deze tijd, de snel veranderende vraag maakt dat het vermogen tot leren en anticiperen en het maken van scenario’s niet alleen nuttig, maar ook nog eens ontzettend leuk is. Het geeft u het gevoel klaar te zijn voor morgen.