MvE consult werkt graag op de overgang tussen inhoudelijke professionals en organisatie in de gezondheidszorg. Zowel in eerste lijn, binnen het ziekenhuis als in de wereld van beleidsmakers en de overheid voelen wij ons als een vis in het water. Het verbinden van deze ogenschijnlijk aparte werelden is de kerncompetentie MvE consult. De noodzakelijke kennis en vaardigheden zijn opgedaan in diverse sectoren en met name de ziekenhuissector gedurende meer dan 20 jaar.

Het ontwikkelen en integreren van medisch beleid en strategisch beleid van een ziekenhuis of het uitvoeren van een audit in de thuiszorg zijn daar mooie voorbeelden van. Ook voor de vertaling van de landelijke discussie van onderwerpen als kwaliteit, kwaliteitsregistraties, transparantie en verantwoording is kennis en ervaring in ruime mate aanwezig. MvE consult wordt bijvoorbeeld geregeld gevraagd om het proces van richtlijnontwikkeling te begeleiden. Ook voor het (technisch) voorzitten van werkconferenties en vergaderingen kunt u bij ons terecht.

Vanwege de aanwezige managementcapaciteiten treden we op als interimmanager van grotere programma’s of directieposities.

Voor een meer uitgebreid overzicht verwijzen we u dan ook graag naar de CV’s die u op deze website aantreft.