Vers van de pers

Stef naar Noorwegen! Stef Meihuizen verhuist voor minimaal een jaar naar het mooie Noorwegen. Het afgelopen jaar was Stef al minder actief binnen MvE consult vanwege zijn werkzaamheden voor Dutch Hospital Data (DHD). Nu heeft Stef de mogelijkheid om deze werkzaamheden voort te zetten vanuit het mooie Noorwegen vanaf juli 2021. Dat betekent helaas dat Stef niet beschikbaar is voor grote opdrachten. Gelukkig kan zijn collega Matthijs van Essen nog wel op hem bouwen als het gaat om adviezen vanuit zijn expertisegebied. Uiteraard wensen we hem alle goeds met deze stap en bij deze hartelijk dank voor de samenwerking tot nu toe!

Blog 2: De PROM toolbox

Deze toolbox, ontwikkeld door de NFU, dateert van 2017. Het lijk mij echter passend om daarvoor uitgebreid aandacht te vragen als vervolg op mijn bijdrage over het rapport 'PROMS in de Spreekkamer' van het Zorginstituut. De toolbox is namelijk bedoeld om PROM's te 'selecteren en toe te passen in de gezondheidszorg'. In mijn vorige bijdrage gaf ik aan dat het tot nu toe lastig is gebleken om PROMS te maken en in te zetten, laat staan daar meerdere doelen mee te dienen. Wellicht dat deze PROM toolbox daar uitkomst in kan bieden?
De auteurs beschrijven een gedegen aanpak om PROMS te selecteren of eigenlijk te ontwikkelen. Hiervoor heeft men een cyclus bedacht van 4 fasen (doel, selectie, Indicator kiezen, gebruik) onderverdeeld in 8 stappen die flexibel gehanteerd kunnen worden bij het maken van een PROM. Het accent zou al doende moeten liggen op wat er gemeten moet worden van de ervaren gezondheid voor de individuele patiënt. Echter men geeft letterlijk aan dat een geselecteerde PROM gebruikt moet kunnen worden voor én patiëntenzorg én kwaliteit van zorg.
Klik hieronder voor het bijbehorende blog
Lees verder

Blog 1: ZIN rapport Inzet PROM's in Spreekkamer

Met interesse kennis genomen van het onderzoek van het Zorginstituut over gebruik van PROM's in de spreekkamer en de vijf bijbehorende lessen. Een paar zaken vallen gelijk op:
• Eén van de belangrijkste pijlers in het laten ontstaan van waarde van PROM's, het percentage respondenten, wordt niet bij elk instrument benoemd.
• Ten tweede valt op dat ook in dit rapport niet wordt gesproken over wanneer data verkregen via een PROM daadwerkelijk als kennis gezien mogen worden waarmee individuele behandelingen mogen worden bijgestuurd. Immers de waarde van een dataverzameling is afhankelijk van omvang en soort respondenten en de interpretatie van de data.
• Ten derde lijkt men uit te gaan van een soort stabiele waardevaste PROM terwijl ontwikkelingen in de zorg elkaar best snel op volgen. Hierdoor kan de informatiebehoefte snel veranderen.
Klik hieronder voor het bijbehorende blog
Lees verder

Team Horizontaal Toezicht staat voor u klaar

MvE consult stelt u graag voor aan het Team Horizontaal Toezicht dat met ingang van oktober 2018 voor u klaar staat om uw zorginstelling te begeleiden bij de implementatie van Horizontaal Toezicht (HT). Vanwege hun aanvullende competenties en kennis vormen Tom Dutihl en Stef Meihuizen een sterk team voor het tijdelijk ondersteunen van uw ambities op dit terrein.

Stef heeft ruime ervaring met zowel landelijke als ziekenhuisbrede projecten op het gebied van DBC's en declaratieverkeer en als interim Hoofd Interne Controle. Zijn diepgaande kennis van zorgadministratie, declaratieverkeer, EPD-werking en registraties (ICD10, LBZ) maken van hem een ideale projectleider Implementatie Horizontaal Toezicht.

Tom was manager Audit, Risk & Compliance van het Erasmus MC en was nauw betrokken bij de implementatie van HT in het Erasmus MC. Tom beschikt over gedegen kennis op het gebied van compliance, registratie, audits & controls waardoor hij een ideale businesspartner/senior adviseur HT voor u kan zijn.

Ook het inzetten van junior en medior consultants vanuit MvE consult, waaronder artsen, behoort tot de mogelijkheden waardoor er tijdelijk extra mankracht kan worden ingezet voor uw implementatie HT.

Interesse gewekt of wellicht vragen? Neem vrijblijvend contact op met Stef via stef@meihuizen.nl of bel 06-52338680.

Leer gespreksvaardigheden zoals je hebt leren fietsen!

Lukt het u niet altijd om tot duidelijke afspraken te komen in een gesprek of een vergaderpunt goed af te ronden?
Vindt u het moeilijk om feedback te geven of een collega op verantwoordelijkheden aan te spreken?
Is het een uitdaging om de regie te houden in een gesprek of in een vergadering?
Wilt u zich nieuwe gespreksvaardigheden eigen maken, al bestaande vaardigheden opfrissen of uw persoonlijke effectiviteit vergroten?

Matthijs van Essen (MvEconsult) en Laurens Bruning (Prisma) verzorgen een interactieve training. Hierin worden de belangrijkste technieken uitgelegd en krijgt u vooral de gelegenheid om te oefenen met uw eigen praktijkvoorbeeld. U kunt er daarna direct mee aan de slag!
Lees verder

Waardetoevoeging in de zorg nieuw?

Laten we, voordat we concepten als Value Based Health Care (VBHC) en Accountable Care (AC) omarmen, vaststellen dat er al decennia lang waarde wordt toegevoegd door zorgverleners. Natuurlijk staat de gezondheidszorg voor allerlei uitdagingen in de komende jaren maar om te zeggen dat ‘waardetoevoeging’ het volgende ei van columbus hiervoor is gaat wellicht wat ver.

Het interessante is dat VBHC en AC weldegelijk behulpzaam kunnen zijn in het sturen van de ontwikkeling op inhoudelijk en organisatorische gebied inclusief het bekostigingsvraagstuk. Het is dan wel zaak om het niveau van het besturingsvraagstuk helder te formuleren. Er kan veel verschil bestaan tussen een stelselvraagstuk over de macrokosten van oncologische zorg en het ‘lokale’ resultaat bij het begeleiden van deze patiënten.
Lees verder

Samen Goed Werkt Beter!

Wij, Stef Meihuizen en Matthijs van Essen hebben besloten onze activiteiten met ingang van 1 november te bundelen. We opereren al meer dan 10 jaar succesvol als ZZP-er in de zorg in (academische) ziekenhuizen, bij veldpartijen en eerste lijn organisaties.
Dit doen wij door advisering, project- en lijnmanagement alsmede het verzorgen van trainingen en workshops op diverse gebieden. In samenwerking met ons netwerk van zorgprofessionals (waaronder partner ZZP’ers) zijn we in staat op elke opdracht de juiste expertise en persoonlijkheid alsmede coaching in te kunnen zetten.
Lees verder

Wie zijn wij

Team

Matthijs van Essen

Directeur

Bekijk mijn CV

Stef Meihuizen

Directeur

Bekijk mijn CV

blog

Neem contact op

Formulier