Laten we, voordat we concepten als Value Based Health Care (VBHC) en Accountable Care (AC) omarmen, vaststellen dat er al decennia lang waarde wordt toegevoegd door zorgverleners. Natuurlijk staat de gezondheidszorg voor allerlei uitdagingen in de komende jaren maar om te zeggen dat ‘waardetoevoeging’ het volgende ei van columbus hiervoor is gaat wellicht wat ver.

Het interessante is dat VBHC en AC weldegelijk behulpzaam kunnen zijn in het sturen van de ontwikkeling op inhoudelijk en organisatorische gebied inclusief het bekostigingsvraagstuk. Het is dan wel zaak om het niveau van het besturingsvraagstuk helder te formuleren. Er kan veel verschil bestaan tussen een stelselvraagstuk over de macrokosten van oncologische zorg en het ‘lokale’ resultaat bij het begeleiden van deze patiënten.

Uiteraard kan gebruik gemaakt worden van uitkomstindicatoren die bijvoorbeeld door ICHOM zijn ontwikkeld. Het zal echter wel inspanning vergen om deze meer algemene sets voor lokale dashboards geschikt te maken. Al was het alleen maar omdat het bijstellen van een ICHOM set vaak meerder jaren kan duren. Echter wanneer de zorg zich vernieuwd zoals bijvoorbeeld nu bij CVA zorg het geval is, kan het noodzakelijk zijn het eigen dashboard sneller aan te passen dan het proces van indicatorontwikkeling mogelijk zal maken. Een fenomeen dat we ook kennen vanuit de indicatorensets van IGZ of Transparantiekalender.

Dit betekent in de optiek van MvE consult dat zorgorganisatie voor de besturing van de eigen doelstellingen daarbij zo mogelijk gebruik maakt van wat er al is. Wij volgen daarbij graag het uitgangspunt zoals dat recent door de Federatie Medisch Specialisten is uitgewerkt:

  1. De gewenste spiegelinformatie voor zorginhoud en organisatie van zorg lokaal inrichten zodat waarmee die ook van nut kan worden voor Samen Beslissen
  2. Maak deze data beschikbaar voor de ontwikkeling van vakinhoud en wetenschap
  3. Gebruik vooral deze data voor verantwoordings- en stelselvraagstukken

Wij helpen u daar graag bij!